Chi tiết tin tức

Phố phường Hà Nội đổi thay sau 70 năm

01/07/2013

Phố phường Hà Nội đổi thay sau 70 năm

 So với trước năm 1945 Hà Nội năm 2010 đã thay đổi khá nhiều, hồ Hoàn Kiếm không còn sen, bãi đất trống trước Văn Miếu nay um tùm cây cối...

 

 

 

 

 

 

 

http://img.vctv.vn/Images/Content/c50196f4b7cb4a16b72bd4a0df503c9f.jpg

Cầu Long Biên trước năm 1945. Ảnh: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III.

http://img.vctv.vn/Images/Content/0f32212a48b4441aa5f3f06fe80a6422.jpg

Cầu Long Biên hôm nay. Ảnh: Hoàng Hà.

http://img.vctv.vn/Images/Content/e04190b18fd642c692fd63db2586e2fd.jpg

Cầu Thê Húc - Đền Ngọc Sơn bên hồ Hoàn Kiếm trước năm 1945.

Ảnh: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III.

http://img.vctv.vn/Images/Content/ef096bc3828f4016b92159511599725a.jpg

http://img.vctv.vn/Images/Content/08da223817c94a04a32fa5c704b55db3.jpg

Hiện, cây cối khu vực này mọc ùm tùm, một số khu vực bị thu hẹp.

Ảnh: Tiến Dũng.

http://img.vctv.vn/Images/Content/f6b16f593c994f9d9c22c53df3811371.jpg

Sen trên hồ Hoàn Kiếm trước năm 1945. Ảnh: Trung tâm Lưu trữ

Quốc gia III.

http://img.vctv.vn/Images/Content/3bdc8d0952bb4bce93fae50c62a08119.jpg

Nước hồ Gươm trong xanh, soi bóng tháp rùa, cầu Thê Húc...

Ảnh: Tiến Dũng.

http://img.vctv.vn/Images/Content/d40ebaa8f1ca4757b9fd37cf2f2e22af.jpg

Ô Quan Chưởng - phố Hàng Chiếu năm 1939. Ảnh: Trung tâm Lưu trữ

Quốc gia III.

http://img.vctv.vn/Images/Content/a4c8708c463b4dcfb295ad92c7df2f28.jpg

Ô Quan Chưởng tháng 8/2010. Ảnh: Tiến Dũng.

http://img.vctv.vn/Images/Content/0acdca6d3ae64755a5a9c5a99b756b42.jpg

Văn Miếu - Quốc Tử Giám năm 1939. Ảnh: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III.

http://img.vctv.vn/Images/Content/0e4117b95a3a4e5db96909ba6b781141.jpg

Văn Miếu nay đã được tôn tạo. Ảnh: Tiến Dũng.

http://img.vctv.vn/Images/Content/b05e0c2042234460818fe6edbc8c37c2.jpg

Chùa Một Cột năm 1939. ẢnhTrung tâm Lưu trữ Quốc gia III.

http://img.vctv.vn/Images/Content/4abcc0b0aa5c4901ac39659a8db25af5.jpg

Chùa Một Cột chụp tháng 8/2010

Bình luận
Nhập mã bảo mật:
Captcha image