Chi tiết tin tức

“Bảo tồn và phát triển bốt Hàng Đậu thành Bảo tàng góc Hà Nội xưa và nay”

02/07/2013

Có nhiều ý tưởng giá trị khác về khu phố cổ Hà Nội, như “Bảo tồn và phát triển bốt Hàng Đậu thành Bảo tàng góc Hà Nội xưa và nay” (Đào Trần Anh Vũ và cộng sự), ta có thể tham khảo.

 

 Nhiệm vụ Workshop cảnh quan đô thị lịch sử với phát triển bền vững (Khu vực vườn hoa Vạn Xuân-Tháp nước Hàng Đậu).

 

Hiện trạng

Tháp nước Hàng Đậu với vẻ đẹp ban đêm

Ý tưởng

Bình luận
Nhập mã bảo mật:
Captcha image